Η εργοθεραπεία προάγει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με:
– Ψυχοκινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες.
– Δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης και επεξεργασίας.
– Υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής.
– Νοητική καθυστέρηση.
– Μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες.
– Δυσκολίες στην συμπεριφορά.

Στόχος της εργοθεραπείας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους είναι το άτομο (παιδί – έφηβος) να ανταποκρίνεται σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, αυξάνοντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση του.

Οι τομείς που παρεμβαίνει η εργοθεραπεία είναι:
– Ο γνωστικός – αντιληπτικός τομέας.
– Συγκέντρωση, οργάνωση, χωροχρονικός προσανατολισμός, κατανόηση.
– Αδρή και Λεπτή κινητικότητας.
– Συντονισμός άνω και κάτω άκρων.
– Ισορροπία.
– Ενδυνάμωση – χαλάρωση.
– Γραφοκινητικός συντονισμός.
– Κοινωνικές δεξιότητες.
– Βλεμματική επαφή.
– Κοινωνική ενσωμάτωση.
– Προσαρμοστικότητα.
– Τομέας αυτοεξυπηρέτησης.

Οι εργοθεραπευτές μας συνεργάζονται με τις άλλες ειδικότητες μας, τους γονείς καθώς και τους εκπαιδευτικούς ώστε το παιδί να λειτουργεί παραγωγικά σε όλους τους τομείς της ζωή του.